2 април 2012 г.

Privacy Policy | Декларация за поверителност

Уважаеми посетители!

Бихме искали да Ви благодарим за Вашето посещение и интерес към този блог и се надяваме, че престоя Ви тук ще бъде приятен и полезен.

Бихме искали да ви запознаем накратко с текущата Декларация за поверителност (запазваме си правото да я актуализираме при необходимост).

Някой елементи от Вашето присъствие (които включват Вашите IP адрес, данни за браузъра, с който сте посетили блога, а също и някои други без Вашето име, адрес, имейл адрес или телефонен номер) автоматично се записват. Tази информация се използва само със статистически цели и за подобряване на качеството и оптимизацията на блога, както и за показването на реклами от Google Adsense или други реклами. Декларираме, че тази информация се използва единствено и само във връзка с нормалното функциониране на използваната от Вас услуга, както и не се предоставя на трети лица.

Някои от тези реклами могат да използват "бисквитки" (cookies) и/или "уеб броячи" (web beacons), които също да записват необходимата им информация с цел да показват подходящи за Вас реклами за стоки или услуги. Google използва "бисквитките" на DoubleClick.

Ако Вие не желаете всичко това, моля забранете записа на "бисквитки" чрез промяна на настройките на браузъра Ви или се откажете от използването на "бисквитката" DoubleClick, като се запознайте подробно със страницата с Декларацията за поверителност на потребителите на Google тук


Dear visitors!

We would like to thank you for your visit and interest in this blog and hope that your stay will be pleasant and helpful.

We would like to introduce you briefly to the current Privacy Policy (we reserve the right to update it if necessary).

Some elements of your presence (including your IP address, browser data, which you visited the blog, and some others without your name, address, email address or telephone number) is automatically recorded. This information is used only for statistical purposes and improving quality and optimizing the blog as well as ads from Google Adsense or other advertisements. We declare that the information is used solely in connection with the normal operation of the service you use, and not to third parties.

Some of these ads may use "cookies" (cookies) and / or "web beacons" (Web beacons), which also recorded the information they need in order to display relevant ads to you for goods or services. Google uses "cookie" DoubleClick.

If you do not want this, please disable the recording of "cookies" by changing the settings on your browser or cancel the use of DoubleClick "cookie", having read a detailed page with Google privacy policy here